Nawóz na działkę

Popularne gatunki chwastów

Do rozróżniania chwastów można użyć kilku kryteriów, np. spojrzeć na nie pod kątem miejsc, w których…

Zwalczanie komosy białej w pszenicy

Walka z komosą białą w uprawach polowych to jeden z ważniejszych zabiegów skierowany przeciwko chwastom. Jej…

Opryskiwanie pszenżyta

W uprawach zbóż stosuje się opryski przeciwko chorobom grzybowym, szkodliwym owadom oraz do zwalczania uciążliwych chwastów.…