Nawóz na działkę

Opryski rzepaku

Rzepak jest najpowszechniej uprawianą w naszym kraju rośliną oleistą. Zajmuje znaczne tereny gruntów przeznaczonych pod uprawy polowe. Jak wszystkie inne jest narażony na wystąpienie groźnych chorób oraz obecność licznych chwastów. Pielęgnacja łanów rzepaku polega na stosowaniu środków chemicznych w formie oprysków doglebowych i dolistnych. Wykonanie zabiegów powinno się odbywać wtedy, gdy chwasty są we wczesnej fazie rozwoju, bo wówczas jest szansa na zwalczenie większej liczby ich gatunków. Jeżeli z powodu niesprzyjających warunków opryski się opóźnią, należy zwiększyć dawki środków chwastobójczych, żeby uzyskać jak największą skuteczność zabiegu. Ważne są przy tym zalecenia producenta ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualną pogodę.

Opryski bowiem należy wykonywać w określonej temperaturze otoczenia i odpowiedniej wilgotności powietrza. Działania niszczące chwasty w rzepaku przeprowadza się przed jego siewem, bezpośrednio po nim, kiedy jest w fazie dwóch liści, następnie czterech, sześciu, w czasie spoczynku wegetacyjnego oraz po rozpoczęciu wegetacji. Zaniedbanie terminów oprysków może doprowadzić do nadmiernego wzrostu uciążliwych chwastów i zmniejszenia plonowania. Rzepak jest atakowany przez wiele chorób, np. czerń krzyżową, szarą pleśń, zgniliznę twardzikową czy zgniliznę kapustnych. W przypadku ich wystąpienia wskazane są opryski fungicydami, które zawierają w swoim składzie substancje czynne skutecznie likwidujące konkretną chorobę. Oprócz chwastów i patogenów spustoszenia w rzepaku dokonują również owady, ale użycie insektycydów i zoocydów trwale je niszczy.