Nawóz na działkę

Popularne gatunki chwastów

Do rozróżniania chwastów można użyć kilku kryteriów, np. spojrzeć na nie pod kątem miejsc, w których występują, ocenić długość ich życia, wielkość, przeanalizować budowę czy sposób rozmnażania albo podzielić na trujące i nadające się do jedzenia. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty wydzielić można grupę chwastów ruderalnych rosnących na nieużytkach i przy domostwach. Wśród nich najpopularniejsza jest pokrzywa oraz ostrożeń polny.

Kolejne są chwasty segetalne, które są ściśle związane z uprawami rolniczymi. Na gruntach, gdzie zasiewane są zboża lub rzepak bądź sadzone rośliny okopowe, natychmiast pojawiają się niechciane rośliny sprawiające rolnikom wiele kłopotów. Do nich należy min. powszechnie znany mak polny, chaber bławatek, ostróżeczka polna, kąkol polny, bluszczyk kurdybanek czy bylica pospolita. Są chwasty jednoroczne np. przetacznik polny, które rozsiewają się przez cały okres wegetacyjny roślin użytkowych. Stanowią dla nich poważną konkurencję i rolnicy muszą te chwasty likwidować podczas zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w uprawach. Do dwuletnich należy np. wiesiołek i bniec biały. Trwalsze od nich są wieloletnie gatunki, które nie giną, tylko przez rozłogi rozmnażają się dalej. Najpopularniejszy w tej grupie jest perz właściwy i mniszek pospolity.

Klasyfikacja pod względem budowy pozwala podzielić chwasty na jednoliścienne i dwuliścienne. W tej pierwszej grupie są trawy, które w czasie kiełkowania tworzą tylko jeden liścień a do drugiej należą wszystkie pozostałe chwasty wytwarzające dwa liścienie..