Nawóz na działkę

Popularne gatunki nawozów

Nawożenie jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Uzupełnianie mikro i makroelementów w glebie jest potrzebne dla zdrowego

Opryskiwanie pszenżyta

W uprawach zbóż stosuje się opryski przeciwko chorobom grzybowym, szkodliwym owadom oraz do zwalczania uciążliwych chwastów.…